จากกิจกรรมที่ทาง Icelandic Glacial จัดทำร่วมกับ ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย และคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ร่วมอุดหนุนสั่งซื้อน้ำแร่นั้น เราได้รวบรวมและร่วมบริจาครายได้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาซื้อชุด PPE มอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์

จากกิจกรรมที่ทาง Icelandic Glacial จัดทำร่วมกับ ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย และคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ร่วมอุดหนุนสั่งซื้อน้ำแร่นั้น เราได้รวบรวมและร่วมบริจาครายได้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาซื้อชุด PPE มอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์
โดยคุณ นลินี ภัทรมงคลกาล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Icelandic Glacial และทีมงานได้เป็นตัวแทนเข้ารับชุด PPE  กับอาจารย์ ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย ที่ เซลเมด คลินิกเวชกรรม 
และได้นำส่งมอบให้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ที่เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีการติดเชื้อ โดยทีมงานที่นั่นรักษาความปลอดภัยและความสะอาดได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
ทีมงาน Icelandic Glacial ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดค่ะ
ข่าวสารทั้งหมด