News & Events

ในวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

* งานที่รวบรวมพื้นฐานแนวคิดของ Wellness และ Anti-Aging ได้ครอบคลุมเกือบทุกแขนง
* งานที่อัพเดทความรู้ใหม่ๆในช่วงเศรษฐกิจโควิท19 และแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
* งานที่บอกเล่าเรื่องราวของไกด์ไลน์ของการทำงานในแขนง Wellness อย่างมืออาชีพ
* งานที่มีการแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน Wellness จากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนั้นจริง ๆ จากเครือชีวาศรมและสปาระดับประเทศ
* งานที่ได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่ได้อยู่ในฟิลด์การทำงานด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากวิทยากรด้านการแพทย์ชื่อดังระดับประเทศ อาทิ เช่น รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ และ ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย

Icelandic Glacial ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญของงานคุณภาพในด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยระดับประเทศด้วยค่ะ

ข่าวสารทั้งหมด