News & Events

ภาพงานจาก AIA Prestige ร่วมกับ TRIA Wellness Center จัดกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพเรื่อง “เบาหวานดีขึ้นได้ แค่เปลี่ยนพฤติกรรม” บรรยายองค์ความรู้โดยนายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)


ความเสี่ยงหรือสาเหตุของการเป็นเบาหวาน เกิดขึ้นได้จาก พันธุกรรม อาหารการกิน การออกกำลังกาย และ lifestyle ของแต่ละบุคคลและสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ


วิธีปฏิบัติหรือปรับพฤติกรรมให้อาการดีขึ้นของคนไข้เบาหวาน เช่น ปรับอาหารให้เหมาะสม งดแป้งและรับประทานแบบ low glycemic index และดื่มน้ำแร่ที่สะอาดให้เพียงพอเพื่อช่วยปรับสมดุลและ detox ร่างกาย เป็นต้น


Icelandic Glacial มีความยินดีที่ทาง AIA Prestige เลือกให้เราเป็นส่วนสำคัญกับการนำองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพมามอบให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ

ข่าวสารทั้งหมด